02.06.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 03.06.2021г., от 17:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

05.06.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 08.06.2020г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

31.10.2019

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомявам Ви, че съгласно Заповед №АП-03-18-386 от 30.10.2019г. на Областен управител на област Смолян, на 04.11.2019г. от 11:00 часа, ще се състои първото заседание на новоизбрания общински съвет, в Залата на ОбС - Мадан, №401, при следния дневен ред:

 

1.Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове, подписване на клетвени листове;

2.Избор на Председател на общински съвет.

 

С уважение,

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

26.10.2019

Съобщение

Телефон за контакт, относно сигнали в изборния ден за нарушения на изборния процес: 

0893 015 722

email: [email protected]

07.10.2019

Oдобрени предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Като взе предвид, протоколно решение на Централна изибирателна комисия, на основание т.7 от Решение №993-МИ/07.09.2019г. на ЦИК,

Общинска избирателна комисия-Мадан публикува, одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Бюлетина за общински съветници;

Бюлетина за кмет на община;

Бюлетина за кмет на кметство Боровина;

Бюлетина за кмет на кметство Букова поляна;

Бюлетина за кмет на кметство Върбина;

Бюлетина за кмет на кметство Леска;

Бюлетина за кмет на кметство Средногорци.

 

 

18.09.2019

Съобщение

ВАЖНО!

Съгласно Решение № 943-МИ/ 02.09.2019  на ЦИК, т. 18.1  предложението за кандидати за общински съветници се представя, както на хартиен носител (приложение №62-МИ), така също и на технически носител (CD/флаш памет) в ексел формат, който може да бъде изтеглен от тук  Изтегли файл.

12.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 13.11.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

01.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 01.11.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

30.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 30.10.2019г., от 11:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

25.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАДАН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.10.2019г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 25.10.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

23.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАДАН, НАСРОЧЕНО ЗА 24.10.2019Г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 24.10.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

21.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАДАН, НАСРОЧЕНО ЗА 23.10.2019Г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 23.10.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

15.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАДАН, НАСРОЧЕНО ЗА 16.10.2019Г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 16.10.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

14.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 14.10.2019г., от 10:20 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан, при следния дневен ред:

 • Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия и състав на комисията, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

09.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАДАН, НАСРОЧЕНО ЗА 10.10.2019г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 10.10.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

08.10.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАДАН, НАСРОЧЕНО ЗА 08.10.2019г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 08.10.2019г., от 17:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

29.09.2019

Заседание на ОИК Мадан, насрочено за 30.09.2019г.

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 30.09.2019г., от 12:00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

26.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 27.09.2019г., от 17.00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

23.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 24.09.2019г.,  от 17.00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев,

Председател на ОИК Мадан

22.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 23.09.2019г.,  от 17.00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан.

 

 

Фахри Чаушев,

Председател на ОИК Мадан

16.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ заседание на ОИК Мадан, на 17.09.2019г. (вторник) от 12.00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан, 

 

 

Фахри Чаушев,

Председател на ОИК Мадан

15.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 16.09.2019г. (понеделник) от 17.00 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан, заседание на ОИК Мадан.

 

 

Фахри Чаушев,

Председател на ОИК Мадан

12.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс,

СВИКВАМ на 13.09.2019г. (петък) от 16.30 часа, в Зала № 310, 3 етаж в сградата на Общинска администрация - Мадан, заседание на ОИК Мадан.

 

 

Фахри Чаушев

Председател на ОИК Мадан

10.09.2019

Съобщение

В изпълнение на Решение №936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Мадан напомня на заинтересованите лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети,  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е до 16 септември 2019 г., 17:00ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00ч.

В случай, че при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 /три/ дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019г.

07.09.2019

Заседание на ОИК Мадан, насрочено за 09.09.2019г.

Председателят на ОИК Мадан, свиква второ заседание на Комисията, на 09.09.2019 г. от 10:00 ч., което ще се състои в Заседателна зала, находяща се в сградата на Общинска администрация - Мадан, ул."Обединение " № 14, ет.3, зала 310, по предварително обявен дневен ред.

04.09.2019

Заседание на ОИК Мадан, насрочено за 05.09.2019г.

Председателят на ОИК Мадан, свиква първо заседание на Комисията на 05.09.2019 г. от 09:00 ч., което ще се състои в Заседателна зала, находяща се в сградата на Общинска администрация - Мадан, ул."Обединение " № 14, ет.3, зала 310.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 99 / 03.06.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка, съгласно чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата кандидат.

 • № 98 / 08.06.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка, съгласно чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата кандидат.

 • № 97 / 13.11.2019

  относно: Определяне членове на ОИК Мадан, които да предадат по опис изборните книжа за съхранение в общинската администрация, в изпълнение на РЕШЕНИЕ № 1665-МИ от 08.11.2019г. на ЦИК.

всички решения