30.10.2015

Съобщение

На вниманието на председателите на секционни избирателни комисии с номера 211600-024 - с.Боровина, 211600-030 - с.Вехтино и 211600-033 - с.Галище, застъпниците и упълномощените представители на кандидатски листи, регистрирани за участие в Местни избори 2015, наблюдателите на неправителствени организации и медиите!

ОИК Мадан оповестява график за получаване на изборни книжа и бюлетини за втори тур от секционни избирателни комисии с номера 211600-024 - с.Боровина, 211600-030 - с.Вехтино и 211600-033 - с.Галище на 31.10.2015г., както следва:

 

16.30ч. - СИК 211600-024 - с.Боровина

16.40ч. - СИК 211600-030 - с.Вехтино

16.50ч. - СИК 211600-033 - с.Галище

 

Материалите се получават на първи етаж от сградата на Общинска администрация Мадан, гр.Мадан, ул. "Обединение" №14!

 

26.10.2015

Съобщение

ОИК Мадан съобщава, че на 26.10.2015г. от 13.00ч. в зала 310 на Общинска администрация Мадан, с адрес: гр.Мадан, ул. "Обединение №14, на основание чл.454, ал.4 от ИК, ще се проведе жребий за определяне поредността в списък А на кандидатите за общински съветници от листата на Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", получили равен брой преференции, както следва:

5. Юлиан Иванов Дичев - 46 броя

9. Любен Георгиев Кехайов - 46 броя

На тегленето на жребия могат да присъстват заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

22.10.2015

Съобщение

На вниманието на председателите на всички СИК на територията на община Мадан, застъпниците и упълномощените представители на кандидатски листи, регистрирани за участие в Местни избори 2015, наблюдателите на неправителствени организации и медиите!

ОИК Мадан оповестява график за получаване на изборни книжа и бюлетини от секционните избирателни комисии на територията на община Мадан, na 24.10.2015г. както следва:

Час за получаване на изборни книжа и бюлетини

Превозно средство

Населено място

№ секция

16:30ч.

Джип Ровър

С 91 20 КХ

 

с.Купен

211600-026

с.Цирка  

211600-029

16:40ч.

Автобус

СМ 14 05 АР

 

с.Върбина

211600-027

с.Върбина

211600-028

с.Леска

211600-022

с.Боровина

211600-024

с.Студена

211600-025

17.00ч.

Автобус

СМ 78 84 АМ

 

с.Галище

211600-033

с.Буково

211600-032

с.Букова поляна

211600-031

с.Вехтино

211600-030

17.20ч.

 

Ситроен автобус

СМ 15 04 АН

 

с.Равнища

211600-020

с.Средногорци

211600-019

17.30ч.

 

Форд К

СМ 24 74 АР

 

кв.”Възраждане”,гр.Мадан

211600-005

с. Печинска

211600-034

кв.”Възраждане”,гр.Мадан

211600-004

с.Тънкото

211600-013

17.50ч.

Лада Нива

СМ 25 52 МС

 

с.Върба

211600-015

с.Шаренска

211600-016

18.00ч.

Форд Транзит

СМ 88 03 СМ

 

кв.Конски дол

211600-011

с.Бориново

211600-014

с.Бориева

211600-010

18.15ч.

Фолксваген Голф

 

Лещак

211600-021

Равнил

211600-023

18.25ч.

Опел

СМ 26 26 МС

 

кв. „Първи май”, гр.Мадан

211600-001

с.Митовска

211600-012

18.35ч.

Автобус Ситроен

См 15 04 АН

 

с.Ловци

211600-018

с.Чурка

211600-035

с.Мъглища

211600-017

18.45ч.

Форд

СМ 68 07 АН

кв.“Батанци“, гр.Мадан

211600-008

кв.“Батанци“, гр.Мадан

211600-009

18.55ч.

Опел

СМ 26 26 МС

 

кв.”Миньорски”,гр.Мадан

211600-006

кв.”Шаренка”, гр.Мадан

211600-007

19.05ч.

-

кв. „Първи май”,гр.Мадан

211600-002

Народно читалище, гр.Мадан

211600-003

19.10ч.

Джип Роувър

СМ 91 20 КН

МБАЛ

211600-036

 

ПСИК

211600-037

20.10.2015

Съобщение

На вниманието на всички гласоподаватели, политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.!

ОИК Мадан съобщава, че в изпълнение на указание на ЦИК дадено с писмо Изх.№МИ-15-1426/19.10.2015г. на интернет страницата на ОИК Мадан, като приложения към Решение №131/01.10.2015г. на ОИК Мадан са публикувани сканирани копия от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори в община Мадан.

15.10.2015

Съобщение

На вниманието на членовете на всички СИК на територията на община Мадан!

В събота - 17.10.2015г. от 10.00 часа, в залата на общински съвет гр. Мадан - ул. Обединение № 14, ще бъде проведено обучение от ОИК във връзка с провеждането на местните избори и националния референдум. На обучението трябва да присъстват председателя и секретаря на всяка СИК, а при отсъствие на някой от тях да бъде осигурен заместник.

09.10.2015

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове в община Мадан на 25 октомври 2015 г.

 • Съгласно т.4 от Решение №2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, списъците към Заявленията за регистриране на застъпници (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) се представят в ОИК, както на хартиен, така и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №1 към настоящото съобщение. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 • Съгласно т.9 от Решение №2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).Списъците към Заявленията за регистриране на заместващи застъпници (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) се представят в ОИК, както на хартиен, така и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №2 към настоящото съобщение. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 

06.10.2015

Съобщение

На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Мадан, оповестява, че:

 

 • С Решение №138/06.10.2015г. на ОИК Мадан, са определени секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Мадан, както следва:

 

Номер на секция

Място за гласуване

211600-001

гр.Мадан, ул. „Паисий Хилендарски“ №13 (сградата на пансиона към СОУ „Отец Паисий“, гр.Мадан), ет.1.

211600-036

гр.Мадан, МБАЛ „Проф.Д-р Константин Чилов“, ет.1.

 

 • От общинска администрация Мадан, са предприети мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден, както следва:
 • Избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден на адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение“ №14 или на тел. 0308/9-82-20 и тел.0308/9-80-28, от 19.10.2015г. до 25.10.2015г. (включително), от.08.00ч. до 17.00ч., а в изборния ден от 06.00 до 20.00ч.
  • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
  • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в избрана от него секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
  • Когато избирателят е с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
  • Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
  • Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
  • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
  • Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
  • Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
  • Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

 

01.10.2015

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове в община Мадан на 25 октомври 2015 г.

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК – Мадан до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от ОИК - Мадан във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 3. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на чл.117 и сл. от ИК.
 4. ОИК - Мадан приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 5. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 69-МИ от изборните книжа)
 7. Предложението по т. 6, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 8. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.
 9. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник, в което вписва имената на заместения застъпник и отбелязва, че удостоверението му се анулира.
 10. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 11. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.
 12. Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

 

22.09.2015

Съобщение

На вниманието на всички партии, коалиции и инициативни комитети!

ОИК Мадан уведомява, че с решение № 81/21.09.2015г. е определено мястото, датата и часа за теглене на жребий за номер в бюлетините за кмет на община, общински съветници, кметове на кметства, както следва:

 • Място: град Мадан, ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310
 • Дата: 23.09.2015г.
 • Час: 16.00ч.
20.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 21.09.2015г., е насрочено за 17.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310.

17.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Мадан уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

17.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 18.09.2015г., е насрочено за 16.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310.

17.09.2015

Съобщение

ОИК Мадан напомня, че срокът за регистрация на кандидатските листи е от 15.09.2015г. до 22.09.2015год.

Във връзка с това и с цел по-бързо обработване на постъпилите заявления, ОИК Мадан моли към документите за регистрация да бъде приложен и списък на кандидатите в електронен вид в EXСEL формат.

Списъкът е необходимо да съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

 

Забележка!

Представянето на списък на кандидатите в електронен вид не е изискване за редовност на документите за регистрация на кандидатските листи, представяни от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети. Същият се представя по преценка на съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет с цел по-бърза обработка на документацията от ОИК.

17.09.2015

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси Общинска избирателна комисия Мадан указва, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите.

В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

 

17.09.2015

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „EnableEditing" и „EnableContent", ако се изисква това,след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „saveas" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (comadelimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 17.09.2015г., е насрочено за 15.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

15.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 16.09.2015г., е насрочено за 16.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

13.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 14.09.2015г., е насрочено за 15.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Илиана Чернева

12.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 13.09.2015г., е насрочено за 16.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Снежана Райчева

 

11.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 12.09.2015г., е насрочено за 16.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Илиана Чернева

 

10.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 11.09.2015г., е насрочено за 16.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Илиана Чернева

09.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 10.09.2015г., е насрочено за 14.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Илиана Чернева

 

08.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 09.09.2015г., е насрочено за 16.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Илиана Чернева

07.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 07.09.2015г., е насрочено за 12.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Илиана Чернева

 

04.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

гр. Мадан

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на ОИК гр. Мадан за 05.09.2015г., е насрочено за 09.00ч. и ще се проведе в град Мадан, на адрес ул. „Обединение” №14, ет.3, стая 310 по предварително обявеният дневен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

Илиана Чернева

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 268 / 05.05.2017

  относно: Вземане на решение за предсрочно прекратяване на правомощията на Хилми Мехмед Фелети, общински съветник от партия "Движение за права и свободи-ДПС" и обявяване на следващия в кандидатската листа на съответната партия.

 • № 267 / 07.04.2017

  относно: Вземате на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Партия "Движение за права и свободи", избран за народен представител в четиридесет и четвъртото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 266 / 17.11.2015

  относно: Вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на „Движение за права и свободи – ДПС“ и обявяване за избран на следващия в листата кандидат

всички решения